2019-09-24

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Helsesykepleier

Helsesykepleier ved Steinerskolen i Asker er Inger-Lise Petersen

Helsesykepleier på skolen er Inger-Lise Boye Petersen.
Hun vil være tilstede på Nesvangen mandager og onsdager, på Solhatten tirsdager og fredager og alltid tilgjengelig på mobil.

Mail: inger.lise.petersen@asker.kommune.no 
Mobil: 98 23 64 89
Kontor: 66 98 11 75

Ansatt i Asker kommune, se kommunes nettside for mer informasjon her.
Oversikt over skolehelsetjenesten i kommunen finner du her
Ønsker du kontakt med øvrige hjelpetjenester i Asker kommune trykker du her.

Skolehelsetjenesten er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet i kommunen. Den består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut. Den er en fortsettelse av oppfølgingen på helsestasjonen.
En stor del av helsesykepleiers oppgaver er helseopplysning, undervisning og veiledning til både enkeltelever og grupper. Jeg har tid til samtaler om forskjellige problemer. Kan være et kontakt ledd til andre tjenester i kommunen.
Ved mistanke om forandring av syn eller hørsel kan jeg sjekke det og eventuelt henvise videre.
Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Vi har taushetsplikt.
Helsesykepleier har mange faste oppgaver og har en del undervisning. Dere vil få informasjon om hva jeg evt gjør i klassen barnet ditt går i.
Alle foreldre som har barn i 1. klasse får invitasjon til en helsesamtale på skolen i løpet av 1 klasse.

Vaksinasjonsprogrammet på skolen:
2. klasse: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste
6. klasse: MMR (kusma meslinger og røde hunder)
7. klasse: HPV (humant papilloavirus)
10. klasse: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste


Skolelege: Kjartan Thorsen, kontakt gjennom helsesykepleier
Fysioterapeut: Emilie Strand Berg, kontakt gjennom helsesykepleier.
Tilbake