2020-01-23

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Til foreldre og foresatte med barn på 1. klassetrinn høsten 2020

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til informasjonsmøte om 1.klasse mandag 27. januar 18:30 på Solhatten, Nesbukta 17, 1394 Nesbru.

Her får dere møte førsteklasselærer, SFO-leder og daglig leder som vil fortelle om pedagogikken og hvordan vi
ønsker å samarbeide sammen med elevene ved vår skole. Dere vil også få treffe de andre førsteklasseforeldrene
og få tid til å bli kjent.
Tilbake