Viktig Melding: Steinerskolen i Asker holder stengt

2020-03-14

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Viktig Melding: Steinerskolen i Asker holder stengt

Viktig Melding: Steinerskolen i Asker holder stengtFra og med fredag 13.03.2020, vil Steinerskolen i Asker holde stengt. Dette er et ledd i smittevernet for å hindre spredning av koronavirus. Vi er klar over utfordringene dette skaper og skolen arbeider nå for fullt med å forberede den nye situasjonen med gode løsninger for å kunne ha hjemmeskole med fjernundervisning.


Lærere ved skolen jobber med å lage opplegg som elevene kan jobbe med hjemme. Administrasjonen jobber med en læreplattform-løsning der elever og lærere kan møtes online og kunne motta/levere oppgaver. Læreplattformen vil vi kunne tilby til ungdomstrinnet og noen fag i 7.klasse. Ellers vil alt opplegg overleveres på mail til foreldre så følg med!


Lærere på skolen skal oppfordres til ikke å ha fellesmøter på skolen, men de skal jobbe med opplegg til elevene hjemme så langt det er mulig. Dette sendes ut mandag 16.03.20. Kommunikasjon mellom lærerne skal skje på mail, videosamtaler eller telefon.


Vi ber dere følge med på skolens hjemmeside og e-postene som blir sendt ut. Mottar dere ikke noe, sjekk spamfilter eller søppelpost.


Skolen vil kunne komme med et tilbud til noen svært få barn slik at foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner kan opprettholde arbeidet sitt.


Dette tilbudet gjelder for:

1.Barn som har foresatte som arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner og som ikke haromsorgsperson hjemme. Dette gjelder for barn i 1. – 4. klasse. 


2.Barn med særskilte omsorgsbehov som ikke har annen omsorgsperson hjemme.


Meld fra om dette behovet til daglig leder så raskt som mulig.


Dette tilbudet blir på Solhatten og vi har åpent kl. 8 - 16. Det kommer til å være én eller to ansatte tilstede som kan hjelpe til med skoleopplegg som sendes ut av skolen på mandag. Skolen skal legge til rette for at elevene skal ha det så godt og trygt som mulig hos oss i denne perioden. Det er veldig viktig at alle foresatte som sender sine barn til dette tilbudet vurderer hver dag om noen i familien har forkjølelses- eller influensalignende symptomer. Hvis det er tilfelle ber vi innstendig om at dere holder dere og barna hjemme.


Med vennlig hilsen


Johannes Sandstrøm

Daglig leder

Steinerskolen i AskerTilbake