Velkommen tilbake!

2020-04-24

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Velkommen tilbake!

Kjære foreldre i 1.-4.klasse på Steinerskolen i Asker.

Velkommen tilbake!

Som dere vet kommer elevene i 1.-4. klasse tilbake på skolen mandag 27.04.20.
Vi ser virkelig fram til å se barna igjen og har tenkt nøye gjennom diverse scenarioer for å ivareta elevene, ansatte og foresatte på best mulig måte de

kommende ukene.

Myndighetenes veileder med råd om organisering av skoledagen for å trygge forebyggende smittevern og hygiene best mulig, finner dere her:


Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020


Når vi gjenåpner vil nok skoledagen arte seg noe annerledes enn elevene er vant til, med bl.a. færre barn i faste «kohorter», eller grupper, som vi gjerne kan si? :)Vårplan og praktiske tilrettelegging ser slik ut:
Oppstart mandag 27.april:Mrk tidspunkter!

1.klassekl. 08.30. på Solhatten,


3.klassekl. 08.45.(søsken følger starttid foreldste barn)på Solhatten,

2.klassekl. 09.00 på Solhatten,

og4.klassekl. 08.40 på Nesvangen.


Vi starter hver dag som over, skoleslutt er til vanlig tid.

NB:Barna leveres og hentes utenfor skolen, foresatte skal ikke inn!

Elevene møter lærer utenfor der hvor den enkelte kohort har sin faste inn- og utgang.


NB:Alle kohorter bruker egeninn- og utgang:


1.klasse:

- Kohort A: Lilleverftet.

- Kohort B: 1.-klasses hovedinngang.


2.klasse:

- Samlet klasse: Bakdør til 2.-klasserommet.


3.klasse:

- Kohort A: Bakdør til 3.-klasserommet.

- Kohort B: Hovedinngang.


4.klasse:

- Kohort A: Hovedinngang, murbygning (Nesvangen, hovedhuset))

- Kohort B: Hovedinngang, trebygning (Nesvangen, hovedhuset)Også på Nesvangen møter elevene lærer utenfor sin kohorts faste inn- og utgang.
Oversikt over fordeling av elever i kohorter blir sendt ut pr e-post i løpet av søndag 26.april, 2020.


Romplan for 1. – 4. klasse

1.klasse:

1.klasse blir delt i to kohorter.

 • Kohort A er med Tiina i klasserommet og har uteområde i
  1.-klassehagen. De har tilgang til egen do med merking.

 • Kohort B er med Erik i Lilleverftet og har uteområde ved lekestativene. De har tilgang til egen do med merking.


På grunn av at elevene er små, må lek og noe nærkontakt være lov innen kohortene. Det blir umulig å opprettholde noe annet. Kohortene kan ukentlig bytte klasserom og lærer. Erik og Tiina kommer da til å ha mulighet for å bytte kohortene mellom seg etter en helg og vaskefirmaets rengjøring av klasserom. Kohortene skal i utgangspunktet være de samme ut skoleåret.


2.klasse

2.klasse blir ikke delt. Klassen er sammen med Marianne og Ingrid og bruker sitt klasserom. De har uteområde mellom fyrtårnet og lærerparkeringen
og tilgang til egen do med merking.


3.klasse

3.klasse blir delt i to kohorter.

 • Kohort A er i 3.-klasserommet og har tilgang til egen do med merking.

 • Kohort B er i 4.-klasserommet og har tilgang til egen do med merking. (lærerdoen).

Julie pendler mellom klasserommene. Når den ene gruppa har Julie, har den andre Nora eller Sidsel Røsvik, som kan ha gruppen ute eller i klasserommet med noe praktisk arbeid og/eller oppgaver i ulike fag.

Kohortene skal i utgangspunktet være de samme ut skoleåret.


4.klasse

4.klasse har uteskole på Nesvangen. Der blir det satt opp to telt bak klatreveggen, og i tillegg kommer sløydsalen + tegnerommet til å være tilgjengelig.
Elevene har hele fotballbanen som uteområde og tilgang til egne doer med merking.


Klassen deles i to kohorter; A og B, som Lindis og Karoline har ansvar for.
Mat

Alle elever har med egen matpakke og drikke til skole og SFO. Elevene må spise inne ved sin pult og ikke dele mat mellom seg.
Renhold

 • Vaskefirma vasker daglig de lokalene som er i bruk.

 • Lærerne vasker over overflater inne, doer og lekestativ 1-2 ganger ila dagen. Etter skoledagens slutt går de over pultene med desinfeksjons-middel
Smittevernsrutiner

Håndvask

 • Alle vasker hendene grundig før de kommer på skolen.
 • Når elevene har vært ute og skal inn i klasserommet, må de vaske hendene. Dette betyr at barna må komme inn i små grupper for å minimere trengsel.
 • Når elevene skal ut i friminutt, må de vaske hender.
 • Når elevene har vært på do, må de vaske hender.
  Tørkepapir skal kastes i søppelkassa og ikke i doen eller på gulvet.
 • Når elevene skal hjem fra skole eller SFO, må de vaske hender.
 • Det kommer til å utplasseres hånddesinfeksjonsmiddel på doer og andre strategiske steder.


Hosting og nysing

 • Når eleven hoster eller nyser, skal det skje i papir eller i albuen.
  Hvis eleven hoster eller nyser i papir, må det være toalettpapir som kastes i do etterpå. (Tørkepapir tetter doene, og nyse-papiret skal helst spyles ned)


Avstand

 • Elevene skal holde seg på sitt merkete område i utelek.
 • Elevene må være oppmerksomme på de store klistermerkene som viser at de skal holde avstand. Disse kommer f.eks. til være klistret på gulvet utenfor doer og der det kan oppstå køer.
 • Elevene skal forsøke å unngå unødvendig kontakt med andre.


SFO

 • SFO har vanlige åpningstider.Kl. 14 – 16:45
 • Vi vil forsøke å holde samme kohorter som på skolen, så godt det lar seg gjøre. Dette for at elevene ikke skal få flere smittepunkter enn nødvendig.
 • Elevene har med seg egen matpakke og drikke.
 • Ved spørsmål tar dere kontakt med Sidsel Røsvik.


NB:Husk å melde av deres barn om dere ikke skal benytte tilbudet nå i oppstarten.

 • Det erikkemorgen-SFO de to første ukene. Skolen tar en ny beslutning etter den tiden.
Til foresatte


 • Foresatte leverer og henter utenfor skolen, de skal ikke gå inn på Solhatten, i Lilleverftet eller på Nesvangen.


 • Det er veldig viktig at dere holder barna hjemme ved sykdom eller symptomer. Dere må da gi beskjed til både klasselærer og Sidsel Røsvik på SFO (Om eleven er meldt på der).


 • Dersom et barn blir syk i løpet av skoledagen kontaktes foresatte umiddelbart og bes omgående hente barnet. Vi har da et rom på skolen der eleven blir isolert fra de andre. En ansatt ivaretar elevens behov.


 • Det blir mye uteskole, så husk å sende med barna klær etter vær! • Alle fire klasser får en timeplan og kohort-inndeling på mail fra klasselærer senest søndag 26.april.Mvh

Johannes Sandström,
Daglig leder ved Steinerskolen i Asker
Tilbake