2020-11-27

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Rødt smittevernnivå på ungdomstrinnet

Som dere antakelig er informert om, har Asker Kommune innført rødt smittevernnivå på alle ungdomstrinn i kommunen fra og med tirsdag 1. desember, 2020. Mandag 30.november er det hjemmeskole for alle elever i 8., 9. og 10.kl.

Timeplanen vil endres noe på U - trinnet, mens 5. - 7.trinn fortsetter med vanlig timeplan, med enkelte unntak:
10.klasse:
 • Begynner alle dager kl. 08.40, unntatt tirsdager der de starter først kl. 09.40.
 • Dans og gym utgår, så mandager og fredager avsluttes kl. 13.25.
9.klasse:
 • Begynner alle dager som 10.klasse.
 • Dans og gym for hele klassen, samt kunst&håndverk for halve klassen utgår,
  slik at fredager avsluttes kl. 13.25 for alle, mens halve klassen avslutter kl. 13.25 på onsdager og torsdager.
8.klasse:
 • Alle dager starter kl. 08.40, og det er i skrivende stund ikke 100% avklart når skoledagene avsluttes. Dette kommer det melding om på man 30.november.
7.klasse:
 • Starter alle dager kl. 08.40, og avslutter alle dager som vanlig, med unntak av onsdager, der de avslutter kl. 13.25.
6.klasse:
 • Alle dager starter og avslutter som vanlig, med unntak av onsdager, som avsluttes 12.30.
5.klasse:
 • Ingen endringer.
Romplan:
 • For 5. og 6.klasse blir det ingen endringer i romplanen.
 • 7.klasse flytter opp i 8.klasse-rommet, og vil disponere skolekjøkkenet i tillegg,og har inn - og utgang hovedinngangen.
 • 8.klasse flyttes til salen, og vil disponere 7.klasse-rommet i tillegg,og har inn- og utgang murbygg mot nord.
 • 9.klasse disponerer klasserom 9 og 10, og har inn- og utgang murbygg mot nord.
 • 10.klasse disponerer hele kjelleretasjen i hovedbygget, med unntak av sløydsalen, og vil ha inn - og utgang murbygg mot syd.
Se også link fra Asker Kommune.


Tilbake