Vigilo

2021-01-05

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Vigilo

Steinerskolen i Asker har tatt i bruk Vigilo som sitt administrative system, og det brukes blant annet til kommunikasjon mellom skole og hjem.

Vigilo
Se veiledning her:

Vigilo.pdf

I Vigilo samles all grunndata knyttet til elever og deres foresatte (person- og kontaktinformasjon, fravær, samtykker m.m.), og danner grunnlaget for kommunikasjonen mellom hjem og skole.

Da dette vil være en kommunikasjon- og informasjonsplattform ber vi alle foreldre om å sørge for at de får tilgang til Vigilo ved å oppgi fødsels- og personnummer til kontoret.

Gjennom Vigilo melder foresatte inn fravær for sitt eget barn. Her foregår kommunikasjon mellom det enkelte hjem og skolen. Tilgang til informasjon om det enkelte barn gis til ansatte som har en naturlig forbindelse med barnet. I dette tilfelle vil det være kontaktlærer og administrasjonen.
Informasjon som skal formidles til alle foresatte må sendes ut fra skolen. I Vigilo er det ikke mulighet for foresatte å kommunisere foresatte imellom.

Løsningen er langt på vei intuitiv i bruk, men noen punkter vil kunne kreve en liten form for forklaring/opplæring. Nedenfor er det laget en veiledning for hvordan komme i gang (hentet fra Vigilo) Hvis du har spørsmål eller opplever problemer, henvend deg først til skolen. Dersom vi ikke kan hjelpe deg, ta da kontakt med Vigilo kundesupport

Vigilo er et helt nytt system for Steinerskolen i Asker, og det vil derfor være mye nytt og fremmed for alle parter. Det å innføre et nytt system vil kunne innebære at skolen må endre rutiner - noe som kan påvirke deg som foresatt. Vi ber derfor om forståelse dersom det dukker opp utfordringer knyttet til endrede rutiner, og oppfordrer alle foresatte til å være i dialog med skolen om de utfordringer som kan oppstå, slik at vi kan finne gode løsninger.

Skulle du få problemer med å komme inn i Vigilo er det mulig du har logget deg inn i feil kommune. Riktig «kommune» er «Steinerskolen Asker Skole». Hvis det ikke er tilfelle, ta kontakt med skolen; da kan det være at vi har feil fødsels- og personnummer på deg.

Nettbasert og plattformuavhengig
Vigilo er nettbasert og plattformuavhengig. Det betyr at du som foresatt kan logge inn i Vigilo fra Chromebook, PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon via en vanlig nettleser (det anbefales å bruke Google Chrome), eller ved å bruke en app på mobiltelefon.

Samtykke (tillatelsesskjema)
Det vil fra nå av bli enklere å svare på tillatelsesskjema ved å svare på samtykke i Vigilo. Dette gjøres via en nettleser og gjøre det enklere og mer oversiktlig for skolen og forholde seg til hva som er tillatt og ikke.


Tilbake