2021-01-22

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Gult smittevernnivå

F.o.m mandag 25. jan. t.o.m fredag 5. feb. går skolen over til gult smittevernsnivå.

Vi viderefører for en stor del de timeplanene vi har hatt de siste ukene, med noen unntak.
Alle elever kommer til skolen til vanlig tid på mandag, og klasselærerne i 5.- 10. klasse sender ut oppdatert timeplan mandag.


Tilbake