2021-01-24

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Info ang. smittevern

Asker kommune følger den alvorlige smittesituasjonen med den engelske virusvarianten i Nordre Follo tett. Kommunen har valgt å ikke legge seg på et strengere smittevernnivå, det betyr at skolen fortsetter på gult nivå som planlagt.

Skolen følger også kriseledelsen i Askers anbefalinger, at foreldre fra førstkommende mandag, benytter munnbind når de leverer og henter barn på SFO og skole.

Elever ved skolen som bor i en annen kommune, skal følge sin kommunes retningslinjer og tiltak. Det betyr at noen ikke skal krysse sin kommunegrense i neste uke og kan da ikke møte fysisk på skolen, da blir det hjemmeskole for disse elevene. Er dette tilfelle må foresatte ta kontakt med skolen og klasselærer.  

Ansatte ved skolen og i Asker kommunen som bor i Nordre Follo kommune, skal ikke møte på jobb i neste uke.  
Ansatte som bor i en av de andre kommunene som har fått strengere restriksjoner, bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid i et samfunnskritisk yrke må anses som strengt nødvendig.  

Ansatte med administrative stillinger som bor i en av de andre kommunene som har fått strengere restriksjoner, skal arbeide på hjemmekontor så langt det er mulig. Det betyr at kontoret på Nesvangen ikke er fysisk bemannet tirdag, onsdag og fredag kommende uke. Dere kan fortsatt kontakte kontoret via mail eller telefon.

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med daglig leder,  johannes.sandstrom@steinerskolen.no

https://www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/23.-januar-asker-opprettholder-lokale-tiltak---ingen-gjenapning/Tilbake