2021-11-16

FacebookGoogleLinkedInTwitter

FAU og foreldrearbeid

FAU er foreldreforeningens styre og består av 1 – 2 representanter fra hver klasse, samt en representant og en vararepresentant fra lærerkollegiet.

FAU skal være et bindeledd mellom foreldre og skole, og samarbeide med kollegiet blant annet om å forebygge eventuelle utfordringer og konflikter i klassene. Derfor legger vi vekt på å lage gode samarbeidserfaringer og arenaer som dugnader, Julemarked og 17.mai-feiringer. VI tenker at der foreldre møtes over oppgaver som løses, vil nettverk bygges og ungenes skolemiljø styrkes.

FAU møtes hver første (arbeids-) mandag i måneden. Referat herfra legges ut i Viglio.

FAU-representanter vil også stille på foreldremøter (fortrinnsvis i 1. og 2. klasse) i begynnelsen av skoleåret. Dette for å fremme økt forståelse av hva FAU gjør og kan
bidra med.

FAU-leder:
Laila Tønder
laila.tonder@gmail.com
+47 928 34 712


Tilbake