Skolens satser

2016-09-01

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Skolens satser

Satser på barne og ungdomstrinnet og SFO.

Skolens satser

Skolesatser


Satser pr. mnd, 10 mnd., per aug. 2019


Foreldrebidrag vil inkludere alle kostnader i forbindelse med utflukter, turer og materiell.

Unntakene er:
  • Transport til og fra skolen.
  • Transport til og fra start- og sluttpunkt utenfor skolens område i rimelig nærhet i forbindelse med spesielle utflukter.
  • Skrivesaker, i henhold til skolens retningslinjer.
  • Diett i forbindelse med turer/utflukter.

 

Satser; SFO


Èn dag drop-in kr 110.


 Tilbake