Innmelding 1. klasse

2015-04-24

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Innmelding 1. klasse

Vi har innskriving til 1. klasse, skoleåret 2018-19. Steinerbarnehagene har prioritet frem til 1. desember (for skoleåret 2018-19).

Innmelding 1. klasse

Våre 1. klassinger får passere gjennom blomsterportalen aller første skoledag. De får lov å gå ut gjennom den på siste skoledag i 10. klasse.


Barn som er i en Steinerbarnehage har prioritet framfor andre. Denne prioriteten holder vi frem til 1. desember 2016 (for neste skoleår). Etter den dato har vi opptak fortløpende etter prinsippet «førstemann til mølla».

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med daglig leder her.

Vi arrangerer forøvrig åpent informasjonsmøte 29. januar, 2018. For informasjon nærmerre følg med på våre hjemmesider.

Førsteklassingene deres kan meldes inn elektronisk under her:

Her kan du å søke plass i en kommende 1. klasse på Steinerskolen i AskerTilbake