Helsesøster informerer:

2015-04-14

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Helsesøster informerer:

Helsesøster heter Veronica Renaa og er tilstede mandag, tirsdager og torsdager hver uke. De andre dagene jobber hun på Montesorriskolen i Vollen.

Helsesøster informerer:

Dere treffer Veronica på mobil: 48296521 

og e-post: veronica.renaa@asker.kommune.no

Hun har 12 års erfaring fra barneavdeling på sykehus og er utdannet helsesøster.


Skolehelsetjenesten er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet i kommunen. Den består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut. Den er en fortsettelse av småbarnsoppfølging på helsestasjonen.
En stor del av helsesøsters oppgaver er helseopplysning, undervisning og veiledning til både enkeltelever og grupper. Det er ukentlig satt av tid til elever og/eller foresatte som ønsker ytterligere kontakt med helsetjenesten. Selv om vi ikke kan ta imot syke barn til behandling, bidrar vi gjerne med råd og hjelp ved helseproblemer, skader og sykdommer.
Vi har tid til samtaler om forskjellige problemer. Ett viktig område kan være kontakt med enkeltbarnet/ foresatte når familien går igjennom en krise.
Helsesøster kan også være et kontakt ledd til andre tjenester som finnes i kommunen.
Ved mistanke om forandring av syn eller hørsel kan dette sjekkes her og eventuelt henvise videre.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Vi har taushetsplikt.

For at helsetjenesten skal kunne bidra på best mulig måte for enkelt elever er det viktig at foresatte tar kontakt, elevene er velkommen til å komme innom ved behov.

I år ser vaksinasjonsprogrammet slik ut:
2. klasse: Tetravac (difteri, stivkrampe, polio og kikhoste)
6. klasse: MMR (kusma meslinger og røde hunder)
7. klasse: HPV (humant papilloavirus) til jentene.
10. klasse Poliomyelitt
BCG som ble gitt i 9. klasse tidligere er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet, les her

Klasseundervisning/individuell veiledning, samt innhenting av helseopplysninger:
3. klasse – i tillegg høyde/vekt
5. klasse
8. klasse – i tillegg høyde/vekt

Klasse undervisning i bla.
6. klasse om pubertetsutvikling
9. og 10. klasse der deltar hun i undervisning om psykisk helse, seksualitet og samliv.
10. klasse er på besøk på helsestasjon for ungdom sammen med skolens helsesøster.

Ellers er helsesøster innom i klassene der klasselærer ønsker.

Helsesøster: Veronica Renaa er tilstede tirsdager og torsdager hver uke.
Skolelege: Kjartan Thorsen, kan treffes på skolen en ettermiddag hver 4. uke.
Ungdomsgruppa har tilbud om skolelege i Asker sentrum.
Kontakt gjennom helsesøster

Fysioterapeut: Ann- Elise A. Valen-Senstad

 Tilbake