Fredagsnytt 20.oktober - uke 42

2017-10-20

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Fredagsnytt 20.oktober - uke 42

Fredagsnytt 20.oktober - uke 42
Kantinen er godt i gang med stortsett fornøyde elever. Og det virker som om de aller fleste deltar.Vi minner og ber om at de som ikke deltar, melder dette til skolen umiddelbart.Kantinen koster kr. 20,- per dag x 4 dager i uken. Mandag er matpakke dag.
Alle som ikke har avmeldt seg innen 27. oktober.
LES!
Dette skoleåret skal det fokuseres spesielt på lesing i alle klasser og på de ulike fagområder, og i den forbindelse hadde vi en «offisiell kick off» på Nesvangen etter storefri tirsdag 10. oktober.
5.,6. og 7. klasse ble overrasket av en Flash Mob; med ungdomsskole-elevene som plutselig og «fra intet» kom fra forskjellige kanter og omringet dem, lesende høyt i hver sin bok.
Dette korte «stuntet» i skolegården ble avrundet med ungdommenes unisone hilsen: «En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe og sprette på»
Deretter fikk alle et stykke av en stor kake formet og dekorert som en bok, før vi gikk tilbake til en god bokprat i klasserommene våre.
Fortsettelse følger, God (lese-) helg, så lenge!

HØSTFERIE UKE 40Tilbake