Fredagsnytt 15.september - uke 37

2017-09-15

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Fredagsnytt 15.september - uke 37

Fredagsnytt 15.september - uke 37

5. klasse på seiltur denne vakre fredagen 15. september!
NB! Foreldremøte i 10. klasse er utsatt til onsdag 20.09.17 – kl. 18.00 - 20.30___________________________________________________________________________________________________________________________ Det er to sekker med gjenglemte klær på Solhatten, noe av det fra i fjor! Det står inntil videre ved peisen i salen. Hvis det ikke hentes i løpet av neste uke (uke 37) går det til Fretex.   Sidsel ______________________________________________________________ ___________________________________________________________  
Satser for skolen vår/foreldrebidrag.
Som vi informerte om sist januar 2017, endres satsene på nytt, fra og med 1. august, 2017 (pr.mnd., 10 mnd.):
 • 1. - 7. trinn: kr 2 000,-
 • 8. - 10.trinn: kr 2 100,-
Satsene på fritidshjemmet/SFO forblir uendret.
Foreldrebidraget vil inkludere alle kostnader i forbindelse med obligatoriske utflukter, turer og materiell.
Unntakene er:
 • transport til og fra skolen,
 • transport til og fra start- og sluttpunkt utenfor skolens område i rimelig nærhet i forbindelse med spesielle utflukter,
 • skrivesaker, i henhold til skolens retningslinjer,
 • diett i forbindelse med turer/utflukter.
Se også våre hjemmesider:
http://www.asker.steinerskolen.no/for-foreldre-2/543/01-09-2016/satser-for-skolen-var/
Utleie/lån av skolens lokaler.
 •  Det er mange som ønsker å låne skolens lokaler til ulike aktiviteter. Vi har følgende retningslinjer for utlån/leie:
  Skolen har til dags dato stilt lokaler til disposisjon i forbindelse med sosiale arrangementer som barnedåp, konfirmasjoner og bursdager, for skolens foreldre. Vi ønsker å være på tilbudsiden, og legge til rette for egne brukere, og er glad for å kunne gi et slikt tilbud. Imidlertid har presset på lokalene, særlig Solhatten, blitt så stort at vi dessverre finner det nødvendig å ta en midlertidig pause fra denne ordningen. Dette skyldes blant annet slitasje på inventar og manglende opprydding og renhold etter bruk.
Allerede inngåtte avtaler om slike arrangementer, kan selvfølgelig gjennomføres som planlagt.
 • Fritidsaktiviteter som musikk og håndverk og annet kan, etter avtale med skolen, foregå i skolens lokaler etter skoletid både på Nesvangen og Solhatten. Så lenge disse er selvfinansierende, selvdrevne og er et tilbud først og fremst til skolens elever, kan lokalene benyttes uten vederlag. Det kan gjøres avtale om å benytte skolens instrumenter og annet utstyr til dette formålet. Takket være velvillig innsats fra profesjonelle musikere og håndverkere, har dette vært ukentlige høydepunkter i en årrekke:
                          - Marimba-grupper med Renate Alsing,
                          - metallblås-grupper med Tone Reichelt,
                          - fiolin-grupper med Tiina Kusmik,
                          - og keramikk-grupper med Veronique Poncet.
Kulturdepatementet hadde, inntil siste skoleår, en ordning med finansiell støtte til kulturelle fritidstilbud for barn og unge. Denne ordningen er nå avviklet, noe som innebærer at finansieringen må ordnes på andre måter. Lovverket åpner dessverre ikke for at skolen kan subsidiere slike tilbud, fordi de ligger utenom ordinær skoletid, og er dermed ikke obligatorisk for alle skolens elever.
Inntil vi har funnet andre finansieringskilder, er vi nødt til å basere oss utelukkende på foreldrebidrag.
Dog har skolen lov til å stille sine lokaler og instrumenter/utstyr til rådighet vederlagsfritt, noe vi kommer til å fortsette med.Informasjon om påmelding kommer direkte fra den enkelte kursleder via skolens distribusjonslister.
 
Søknad om skolemoderasjon basert på inntekt.
Det er anledning til å søke om reduserte foreldrebidrag som alternativ til ordinær søskenmoderasjon, frist 15. oktober, 2017. Søknader som mottas etter dette tidspunkt vil ikke bli behandlet.
Se våre hjemmesider:
https://www.dpmanager.no/data/files/428_85747_soeknadsskjema_for_skolemoderasjon_ved-17-18-med_kriterier.pdf
Ferie SFO.
Vi legger opp til et tilbud på 3 ferieuker med SFO for skoleåret 2017 – 18:
 • Høstferien, uke 40: Mandag + tirsdag
 • Vinterferien, uke 8: Onsdag + torsdag + fredag
 • Sommerferien 2018: Uke 26, 25. - 29. juni, + siste uken før skolestart august 2018, mest sannsynlig uke 33, 13. - 17. aug.
 • NB: Vi har personale som er godt kjent med å jobbe på SFO hos oss, og som har ferie SFO i sine stillingsbrøker, og kan dermed love plass til inntil 18 elever.
 • Påmelding skjer via sfo.asker@steinerskolen.no, innen
          - 22. september for høstferien 2017,
          - 5. februar for vinterferien 2018, og
          - innen 4. juni for sommerferien 2018. 
Informasjon om nasjonale prøver.
De nasjonale prøvene er utarbeidet på oppdrag fra de sentrale skolemyndighetene, og er ment å være kartleggingsverktøy for den enkelte lærer og skole. Prøveinnholdet er basert på de offentlige læreplanene som gjelder i offentlig skole. Steinerskolene har sin egen læreplan, godkjent av de samme skolemyndigheter. Elevene på steinerskolene skulle dermed kunne prøves i forhold til den lærerplanen som gjelder for deres eget skoleslag. De offentlige nasjonale prøvene er derfor kun i noen grad relevante for elevene på steinerskolene. Steinerskoleforbundet har i mange år vært i prosess på departementsnivå for å få utarbeidet egne prøver. Dette har myndighetene ikke gått med på, og Steinerskolene er pålagt å gjennomføre samma prøver.
 • Dette skjer for 8. og 9. klasse i løpet av uke 38 og 39
 • 5. klasse vil gjennomføre i løpet av oktober  
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/ 
Nytt fra De Unges Kommunestyre.
I vår bevilget De Unges kommunestyre penger til utekino. Ved skolestart ble det vist film på Hvalstrand, og det nærmer seg nå de siste visningene.
Dette vil bli annonsert på Asker kommunes sider på facebook.
Fint om dere kan bidra til å nå ut til elevene med informasjon om utekino, f.eks. gjennom at elevrådet tar det opp i klassene. 
Utekino i

Asker Sentrum 23. september!                                  
Filmene vises ved inngang til Askerkino/Kulturhuset.
Første film vises ca kl 2000 – Frost 
Andre film vises ca kl 2130 – Guardians of the Galaxy Vol. 2 
Det blir gratis popcorn og brus så lagt det rekker!
Ta med varme klær og godt humør.
Om filmen: I "Frost" bestemmer den uredde optimisten ANNA seg for å dra ut på en episk reise sammen med den erfarende fjellmannen Kristoff og hans gode venn Sven. På reisen gjennom fjellandskapet møter de mystiske troll og en morsom snømann som heter Olaf, når de kjemper seg fram for å finne Annas søster Elsa, som har forbannet kongeriket Arendelle til evig vinter.
Aldersgrense: 6 år
Språk: Norsk
Undertekst: Norsk
Trailer: Frost - Trailer 
Om filmen:Til tonene av Awsome Mixtape #2 fortsetter Marvel Studios´ Guardians of the Galaxy Vol. 2 teamets eventyr I det de reiser til det ytterste verdensrom. Vokterne må kjempe for å holde sin nye familie sammen i det de nøster opp mysteriet om Peter Quills sanne opphav. Gamle fiender blir nye venner og karakterer fra de klassiske tegneseriene kommer til unnsetning mens Marvels filmunivers ekspanderer videre.
Aldersgrense: 12 år
Språk: Engelsk
Undertekst: Norsk
Trailer: Guardians Of The Galaxy - Trailer 
    God Helg!
Vennlig hilsen 
Steinerskolen i Asker 

Tilbake