2018-01-04

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Fredagsnytt 5. januar 2018

Da er vi i gang..

Hei kjære foreldre!

Da er skolehverdagen i gang, og vi minner om gjenglemte klær på Nesvangen. De vil bli kjørt ut til UFF i midten av kommende uke.

10. kl. tar fremdeles imot og ønsker seg veldig gjerne, tilbud om klasseromsvask á kr. 200,- . Ta kontakt med Janicke Lem, 10. klasselærer, hvis dere ønsker å benytte tilbudet. Mob.45861856 –  janicke.lem@steinerskolen.no


Tilbake