Skoleruta  2019 - 2020

2018-08-17

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Skoleruta 2019 - 2020

Slik ser skoleåret 2019-2020 ut.

 
Det kan forekomme at hendelser/møter blir flyttet på eller evenementer  dukker opp underveis i årshjulet


Høst 2019
 
August

Uke 33: 

14. 15. 16. Planleggingsdager personalet.

Uke 34: 

Mandag 19. Første skoledag. Ingen SFO 

 
                   
September

Uke 36: 

Ma.2. FAU-møte. 

Ti.3. Foreldremøte 5.kl. 

On.4. Foreldremøte 2.kl.
To.5. Felles foreldremøte 8.,9.,10.kl.
 


Uke 37: 

Ti.10. Foreldremøte 7.kl. 

On.11. Foreldremøte 3.kl. 


Uke 38: 

Ma.16. Foreldremøte 4.kl. 

Ti.17. Foreldremøte 1.kl.
On.18. Foreldremøte 6.kl. 

Fr.20: Fri (felleslærerstevnet) 


Uke 39: Jubileumsuke. 

To.26. Mikaleli/Jubileumsfeiring (kveldstid) 1.-10.kl. 

Fr.27. Fri. 


Uke 40: Høstferie. 


Oktober  

Uke 41: 

Ma.7. FAU-møte


Uke 42: 

Ma.14. 5.kl. foreldremøte.


Uke 44: 

Ti. 29., on. 30., 

to. 31.: 10.klasse-samtaler. 
 

 

November 
Uke 45: 

Ma.4. FAU-møte. 

Ti.5. Foreldremøte 8.kl.
On.6. Foreldremøter 1.kl., 9.kl. 

Fr.8. Lanternefest 1.,2.,3.,4. (Kveldstid)


Uke 46: 

Ma.11. Foreldremøte 7.kl. 

Ti.12. Foreldremøter 3.kl., 10.kl.
On.13. Foreldremøte 6.kl.


Uke 47: 

Ma.18. Foreldremøte 2.kl. 

Ti.19. Foreldremøte 4.kl.
Lø.23. Rigging julemarked. 

Sø.4. Julemarked og jubileumsfeiring  


Uke 48: 

Ma.25. FriDesember
Uke 49: 

Ma.2. FAU-møte.  


Uke 50: 

On.11.Juleavslutning 3.kl. + Teatergruppen (Nesvangen)
Fr.13. Lucia-feiring i skoletiden


Uke 51: 

Ma.16. Juleavslutning 6.kl. 

Ti.17. Paradisspill/ juleavslutning 4.kl. 

On.18. Julefrokost 7.kl., Juleavslutning 2.kl.
Fr.20. Julespill, lysfest, 1.kl.-avslutning (på dagtid) Skoleslutt kl.12, ingen SFO


Uke 52/ 1: Juleferie

Vår 2020
Januar
Uke 2: 
Ma.6. Første skoledag etter juleferien. FAU-møte.

Uke 4: 
Ti.21. Foreldremøte 2.kl.

Uke 5: 
Ma.27. Info-møte ny 1.kl. 
Ti.28. Foreldremøter 1.kl., 9.kl.
On. 29. Foreldremøte 8.kl.


Februar
Uke 6: 
Ma.3. FAU-møte. 
Ti.4. Foreldremøte 7.kl.
On.5. Foreldremøte 5.kl.

Uke 7: 
Ma.10. Foreldremøte 4.kl. 
Ti.11. Foreldremøte 6.kl.
On.12. Skidag u-trinn. Foreldremøte 3.kl.
Fr. 14. Karneval Solhatten (i skoletiden)

Uke 8: Vinterferie 


Mars
Uke 10: 
Ma.2. FAU-møte.

Uke 13: 
Ti.24. Eurytmiforestilliger på Hovseter, 8.,9.,10.kl. (også kveldstid) 


April
Uke 14: 
On.1. Eurytmifestival 10.kl.

Uke 15/16: Påskeferie

Uke 16: 
Ti.14. Første skoledag etter påskeferien
O
n.15: Foreldremøte 8.kl. 

To.16. Foreldremøte 10.kl.

Uke 17: 
Ma.20. FAU-møte, Foreldremøte 2.kl.
Ti.21. Foreldremøte 5.kl.
On.22. Foreldremøte 3.kl. 

To.23. Infomøte om u-trinn/ Foreldremøte 7.kl.

Uke 18: 
Ti. 28. Foreldremøte 6.kl. 
To. 30. Skuespill og foreldremøte 9.kl. 


Mai
Uke 18: 
Fr.1. Fri 

Uke 19: 
Ma.4: FAU-møte 
Ti.5. Foreldremøte 4.kl. 
To.7. Vårdugnad

Uke 20: 
On.13. Forestilling teatergruppen (Nesvangen)

Uke 20: 
Sø.17. Obligatorisk skoledag m/tog og feiring
Ti.19. Foreldremøte ny 1.kl. 

To.21. Fri(Kr.himmelfartsdag) 
Fr.22. Fri 

Uke 22: 
On.27. Foreldremøte 1.kl. 
To.28. Skuespill / sommeravslutning 8.kl. 


Juni
Uke 23: 
Ma.1. Fri (pinse) 
Ti. 2. Picnic ny 1.kl.

Uke 24: 
Ma.8. FAU- møte. 
On.10. Sommeravslutning 2.,3.,4.kl.
Fr. 12. Sommeravslutning 1.kl., 9.kl. (ettermiddag/kveld)

Uke 25: 
Ma.15. Sommeravslutning 6.kl.
Ti. 16. Skuespill/sommeravslutning 7.kl. On.17. Skuespill og avslutning 10.kl. 
To. 18. Vaskedugnad
Fr.19. Sommerfrokost/-avslutning 5.kl. Siste skoledag, slutt kl. 12. Ingen SFO.

Uke 26: 
Etterarbeid/ Planlegging personalet.


JULI: God sommer ! Følg Asker kommunes skolerute for 2019-2020  her


Tilbake