SKOLEÅRET 2018 - 2019

Hovedfag foregår hver dag fra kl 08.40 - 10.15 i en sammenhengende periode på tre eller fire uker. I disse ukene fordyper klassen seg i ett fagområde ved å arbeide med et tema på forskjellige måter: Læreren formidler stoffet muntlig, klassen samtaler om temaet og elevene lager egne tekster og illustrasjoner. På grunnlag av denne bearbeidelsen lager elevene egne periodehefter. På slutten av perioden avholdes en prøve i faget.

Timeplanene for de forskjellige klassene

1. klasse (årsplan) 
2. klasse 
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Les mer om forbundets fellesplan her (side 4).

Hovedfagsplan for ungdomstrinnet

kommer

Skjemaer

Søknadsskjema
Foreldrehåndboken
Søknad om fritak og klage over enkeltvedtak
Ansatte ved skolen
Skolens vedtekter

Skolens ordensregler

Ordensregler for Steinerskolen i Asker

Fjorårets elevråd med lærer An-Magritt Leirfall Saksvik