Om skolen

Vår skole er fordelt på to lokaliteter: 1. klasse - 4. klasse har adresse: Nesbukta 17, 1394 Nesbru. 5. klasse til 10. klasse og administrasjonen har adresse: Nesvangen 10, 1394 Nesbru.

Steinerskolen i Asker er et pedagogisk alternativt tilbud for 1. – 10. klasse. Skolen ligger på Nesbru med kort vei til buss, og har elever både fra Asker og nærliggende kommuner. Steinerskolene følger sin egen, godkjente læreplan, og elevene går ut av skolen med samme kunnskap som elever fra offentlig skole.

Etter 10. klasse kan elevene fortsette på Steinerskoler som har videregående trinn, eller de kan gå over i videregående skoler i sitt fylke. Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev – med fellesskapet som utgangspunkt. Undervisningen er lagt opp for å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, og utvikling av gode gruppe- og klasseromsfellesskap. Steinerskolen er et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskap i sammenheng.


Videregående steinerskole

Våre elever stimuleres til refleksjon, fordypning, selvstendighet og kreativitet. Steinerskolen er for de elevene som vil gå i dybden i fagene. Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter en slik prosess. Nysgjerrighet og glede er viktig og en forutsetning for en vellykket skolegang. Derfor legges det til rette for at all undervisning skal være inspirerende og tidsaktuell.

Våre lærerer er engasjerte og opptatte av din læring. Hver elev skal få øve og utvikle sine evner, ferdigheter og interesser samtidig som de utfordres på nye felt. Å være elev på videregående steinerskole krever at du er motivert for å lære noe nytt hver dag.

  • Elever fra videregående Steinerskole er likestilt med elever fra offentlig videregående ved søknad til høyere utdanning. 
  • Videregående Steinerskole er offentlig godkjent, og det er mulig å søke om lån og stipend fra Statens lånekasse.