Om skolen

Høyt oppe på toppen av Nesåsen på Nesbru ligger Rudolf Steinerskolen i Asker. Med god utsikt over oslofjorden og landskapet omkring skolen, der mellom og ungdomstrinnet holder til, omkranset av rekkehus og småhus i et solfylt og trivelig miljø. I tillegg til hovedskolen er det også bygget et eventyrlig skolebygg for 1. - 4. klasse, kalt "Solhatten", som ligger usjenert til i enden av en blindvei ved Holmen Yacht verft, nær sjø og strand.
Steinerskolen i Asker er et pedagogisk alternativt tilbud for 1. - 10. klasse. Skolen ligger på Nesbru og Landøya med kort vei til buss, og har elever både fra Asker og nærliggende kommuner. Steinerskolene følger sin egen, godkjente læreplan, og elevene går ut av skolen med samme kunnskap som elever fra offentlig skole.
Etter 10. klasse kan elevene fortsette på Steinerskoler som har videregående trinn, eller de kan gå over i videregående skoler i sitt fylke. Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev – med felleskapet som utgangspunkt. Undervisningen er lagt opp for å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, og utvikling av gode gruppe- og klasseromsfellesskap. Steinerskolen er et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskap i sammenheng.

Nesvangen

Pedagogikk

Steinerskolen vil ikke fylle en kanne, men tenne en ild.

Skolebygningene ser ikke ut som skolebygninger flest. De følger størst mulig grad naturens linjer og former seg organisk inn i landskapet. Både tak, vegger og vinduer har spennende vinkler og levende former. Veggene er kledd i treverk med vakre duse farger, og belysningen er myk og god. Naturmaterialer og grundig ventilasjon sørger for et friskt inneklima. Hvert klasserom har sin egenart. Dette er et læringsmiljø som er harmonisk tilpasset barnas og de unges utviklingsbehov på de ulike alderstrinn.
Steinerskolen er ikke bare annerledes i sin ytre utforming. Pedagogikken er svært forskjellig fra det offentliges. Steinerskolens læreplan er statlig godkjent som et offentlig alternativ, og elevene lærer alt som forventes av dem fra det offentlige skoleverk, men de lærer det på en annerledes måte.
Den bærende ideen er troen råd et enkelte menneskes uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en kreativ måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. De skal fylles me fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske. Les mer om Steinerpedagogikken her

Solhatten