En alternativ skole i Asker

Høyt oppe på toppen av Nesåsen på Nesbru ligger Rudolf Steinerskolen i Asker. Med god utsikt over Oslofjorden og landskapet omkring er skolen, der mellom og ungdomstrinnet holder til, omkranset av rekkehus og småhus i et solfylt og trivelig miljø. I tillegg til hovedskolen er det også bygget et eventyrlig skolebygg for 1. - 4. klasse, kalt ”Solhatten”, som ligger usjenert til i enden av en blindvei ved Holmen yacht verft, nær sjø og strand.

Skolebygningene ser ikke ut som skolebygninger flest. De følger i størst mulig grad naturens linjer og former seg organisk inn i landskapet. Både tak, vegger og vinduer har spennende vinkler og levende former. Veggene er kledd i treverk med vakre, duse farger, og belysningen er myk og god. Naturmaterialer og grundig ventilasjon sørger for et friskt inneklima. Hvert klasserom har sin egenart. Dette er et læringsmiljø som er harmonisk tilpasset barnas og de unges utviklingsbehov på de ulike alderstrinn.
Steinerskolen er ikke bare annerledes i sin ytre utforming. Pedagogikken er svært forskjellig fra det offentliges. Steinerskolens læreplan er statlig godkjent som et offentlig alternativ, og elevene lærer alt som forventes av dem fra det offentlige skoleverk, men de lærer det på en annerledes måte.
Den bærende ideen er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en kreativ måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. De skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske.

Steinerskolen vil ikke fylle en kanne, men tenne en ild!

FAKTA OM STEINERSKOLEN I ASKER:

Etablert: 1983
Antall elever: ca 199 (pr. september 2019)
Klassetrinn: 1. til 10. klasse
Antall lærere: 38  (pr. 2019-20)
En klasse pr. klassetrinn, 14 - 26 elever pr. klasse
Finansiering: Statlige tilskudd, foreldrebidrag og dugnad.
 

Videregående steinerskole


Våre elever stimuleres til refleksjon, fordypning, selvstendighet og kreativitet. Steinerskolen er for de elevene som vil gå i dybden i fagene. Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter en slik prosess. Nysgjerrighet og glede er viktig og en forutsetning for en vellykket skolegang. Derfor legges det til rette for at all undervisning skal være inspirerende og tidsaktuell.

Våre lærerer er engasjerte og opptatte av din læring. Hver elev skal få øve og utvikle sine evner, ferdigheter og interesser samtidig som de utfordres på nye felt. Å være elev på videregående steinerskole krever at du er motivert for å lære noe nytt hver dag.
  • Elever fra videregående Steinerskole er likestilt med elever fra offentlig videregående ved søknad til høyere utdanning. 
  • Videregående Steinerskole er offentlig godkjent, og det er mulig å søke om lån og stipend fra Statens lånekasse.
 

Les mer om Steinerpedagogikken her