SFO

SFO-personalet ønsker dere velkommen til Solhatten

SFO holder til på Solhatten i Nesbukta 17 og er et tilbud til 1.-4. klassingene.

 Åpent fra: 07:30 - 16:45
 SFO-leder er Sidsel Røsvik

Hun vil være på SFO hver dag unntatt mandag, da vil hun delta på trinnmøte på Solhatten i SFO-tiden.

 sfo.asker@steinerskolen.no 
 949 80 656
Denne telefonen har vi alltid med oss på turer.
SFO

Barnas "eget rom"


Fritids er tiden for fri og barnestyrt lek - både ute og inne. Vi ser det som viktig at barna får ha denne tiden til å leke og finne på ting sammen.  Vi bruker Lilleverftet og salen, og er selvfølgelig mye ute.

Mat


På fritidshjemmet blir barna servert mat (se egen info) og vi bruker økologiske varer i den grad det er mulig. Vi legger vekt på sunn, næringsrik og smaksrik kost.

Dagsrytmen


Noen ringer alltid i bjella kl.14.00, for å markere overgangen til Fritids. Elevene hilser seg inn.
Barna er alltid ute fra 14.00-14.30. Mat forberedes og barn kan evt. hjelpe til med borddekking
Noen ringer i bjella 14.30, og vi viser tydelig om vi spiser ute eller inne.

Matsituasjonen foregår slik:

Barna setter seg på sine plasser.
Det "ventes" på ro og stillhet, gjerne ved hjelp av bevegelse,  eventuelt beskjeder som blir gitt.
Matvers: "Ild og vann, luft og jord, møtes i kjærlighet rundt vårt bord"
NB: Vi ønsker at dere merker alle klær og sko med navn og at dere hjelper barna til å huske å hilse seg ut fra Fritids før dere går for dagen.