Skolefritidsordningen - SFO 2017-2018

Kjære foreldre i 1. – 4. klasse!
Påmelding til SFO for inneværende skoleår (2017-2018) kan fortsatt skje til sfo.asker@steinerskolen.no

Velkommen til et nytt skoleår med skolefritidsordning.
Åpningstid: 07.30 – 16.45.


 Fritidshjemmet "Fritids"

Fritidshjemmet holder til på Solhatten i Nesbukta, og er åpent fra: 07.30 - 16.45.
SFO-leder er: Sidsel Røsvik 

Hun vil være på SFO hver dag unntatt mandag, da vil hun delta på trinnmøte på Solhatten i SFO-tiden.

Hun vil ha kontortid:
Mandag og fredag: kl. 12.00 – 13.00
Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 10.30 – 11.30
Alle hendvendeleser til SFO skjer via Sidsel  enten på mail: sfo.asker@steinerskolen.no 
- eller innenfor SFO-tiden, på mobilnr: 949 80 656

 66 77 68 50 er Fritids sitt direkte telefonnummer. Bruk dette nummeret når du vil ha kontakt med oss ansatte. I tillegg har vi et mobiltelefonnummer og det er 949 80 656
Denne telefonen har vi alltid med oss på turer.

Barnas "eget rom"

Fritids er tiden for fri og barnestyrt lek - både ute og inne. Vi ser det som viktig at barna får ha denne tiden til å leke og finne på ting sammen.  Vi bruker Lilleverftet og salen, og er selvfølgelig mye ute.

Mat

På fritidshjemmet blir barna servert mat (se egen info), fortrinnsvis varm, og vi bruker økologiske varer i den grad det er mulig. Vi legger vekt på sunn, næringsrik og smaksrik kost.

Dagsrytmen

  • Noen ringer alltid i bjella kl.14.00, for å markere overgangen til Fritids. Elevene hilser seg inn.
  • Barna er alltid ute fra 14.00-14.30. Mat forberedes og barn kan evt. hjelpe til med borddekking.
  • Noen ringer i bjella 14.30, og vi viser tydelig om vi spiser ute eller inne.
Matsituasjonen foregår slik:
  • Barna setter seg på sine plasser.
  • Det "ventes" på ro og stillhet, gjerne ved hjelp av bevegelse. Evt. beskjeder blir gitt.
  • Matvers: "Ild og vann, luft og jord, møtes i kjærlighet rundt vårt bord"

NB: Vi ønsker at dere merker alle klær og sko med navn og at dere hjelper barna til å huske å hilse seg ut fra Fritids før dere går for dagen.